De industrie is een belangrijke sector van de economie. Industrie betekent namelijk dat er producten worden gemaakt, welke kunnen worden geëxporteerd naar andere landen. Zonder deze export zou er een grote geldstroom missen. Dat er producten vervaardigd worden, betekent vaak dat er met veel materiaal en machines wordt gewerkt. Ben je een (toekomstig) werkgever of werknemer in een industriële sector? Houdt dan rekening met extra veiligheidsmaatregelen.

Industrie betekent duidelijke regels

Hoe bereid je je als industrieel werkgever of werknemer voor op een nieuwe werkweek? Je kan namelijk worden blootgesteld aan grote hoogtes, chemische gassen of harde geluiden. Zorg er daarom altijd voor dat je werkgever er goede maatregelen zijn om enig risico te voorkomen. Op een bouwplaats of in een fabriek dienen duidelijke regels te worden gesteld waar iedereen zich aan moet houden. Daarnaast is het van belang dat je samen met je collega’s de werkomgeving schoonhoudt, zodat er bijvoorbeeld niemand kan struikelen over rondslingerend werkgerei.

PBM’s
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet dient een werkgever te zorgen voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen, ofwel PBM’s. Hierbij denk je aan beschermende kleding, ademhalingsbescherming, valbescherming, voetbescherming or gehoorbescherming. Maken de machines in je omgeving bijvoorbeeld meer geluid dan 80 decibel? Dan moeten er beschermde oordoppen ter beschikking zijn gesteld. Maak de veiligheid bespreekbaar: de werkgever is verantwoordelijk voor het materiaal, de werknemer dient ervoor te zorgen dat dit materiaal gedragen wordt.