vog aanvragen

Een VOG, oftewel een Verklaring Omtrent het Gedrag. Vermoedelijk zijn er nog maar weinig Nederlanders die niet weten wat dit is en ook hebben de meeste mensen in dit land er waarschijnlijk al eens mee te maken gehad. Anders valt niet te verklaren waarom er tegenwoordig meer dan een miljoen VOG aanvragen per jaar worden ingediend. Natuurlijk staat het leeuwendeel van deze aanvragen in verband met het uitoefenen van een professionele functie. Hierbij zijn het meestal sollicitanten die om zo’n bewijs van goed gedrag worden gevraagd, maar ook huidige medewerkers kan gevraagd worden een nieuwe VOG aan te vragen. Verder kan het zijn dat je een VOG moet overhandigen als je een visum of verblijfsvergunning nodig hebt, als je een kind wilt adopteren, als je vrijwilligerswerk wilt doen, wanneer je van een schietclub lid wilt worden, als je bepaalde vergunningen nodig hebt en in nog meer situaties.

vog aanvragen

Nog een oudere VOG liggen? Een nieuwe is meestal toch nodig

Een VOG aanvragen is zoals hierboven al gesteld in steeds meer gevallen nodig of gewenst. Het kan dan ook voorkomen dat je gevraagd wordt zo’n aanvraag in te dienen, terwijl je onlangs ook al een VOG-aanvraag hebt ingediend. Helaas blijkt je in deze situatie meestal niet van je oudere VOG kunt gebruikmaken. Dit komt doordat je bijvoorbeeld van baan of van werkzaamheden verandert. Er moet dan vanuit een andere invalshoek naar je aanvraag worden gekeken. Ook kan het zijn dat je werkgever bepaalt dat je eerdere aanvraag niet meer geldig is.